Κριτική της τεχνολογίας

Όσβαλντ Σπένγκλερ – Ο άνθρωπος και η τεχνική

Φρανκ Νταμούρ – Μακάριοι οι θνητοί, γιατί είναι ακόμη ζωντανοί