Συζήτηση με τον Αντώνη Φράγκο για το βιβλίο “Μακάριοι οι θνητοί, γιατί είναι ακόμη ζωντανοί”

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος συζητά με τον Αντώνη Φράγκο, στο Κόκκινο 105.5, για το βιβλίο “Μακάριοι οι θνητοί, γιατί είναι ακόμη ζωντανοί”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *